Сучасний європейський фольклористичний дискурс

Курс присвячено ознайомленню з відповідними теоретичними узагальненнями: європейськими фольклористичними школами, теоріями, концепціями, напрямками, методиками та впливом, адаптацією науково-теоретичних засад  європейської науки про фольклор в українській фольклористиці. Вивчити історію становлення, розвиток і сучасний стан європейської науки про народну творчість.

Тип: дисципліни самостійного вибору студента, лекційно-практичний курс.

Викладач: 

Копаниця Любов Миколаївна

Мова викладання: 
Форма контролю: