Етногенез і міфологія в контексті українського фольклору

Соціокультурні витоки міфу, становлення і розвиток якого тісно пов'язаний з етногенетичним  розвитком людського суспільства, а власне, з найпершими його кроками стали  об’єктом вивчення  не тільки істориків, археологів, етнопсихологів а й культурологів, етнологів та фольклористів.  З огляду на це і міф, й архаїчні жанри є феноменами, адже тут ми щоразу стикаємося з давно минулими  соціальними реаліями, які й належать тлумачити в рамках доісторичних чи хронологічних  соціокультурних парадигм. Співвідношення міфу і соціокультурних реалій віддавна стало предметом дослідження для прихильників історично-порівняльних та історично-типологічних методів. Адже представники культурно-історичної та антропологічної школи вказували, що особливості звичаїв, міфів первісних суспільств є явищами взаємопов’язаними  і взаємозалежними. Ця теза стала аксіомою для багатьох подальших досліджень у царині міфології. Тип: дисципліни за вибором вищого навчального закладу, лекційний курс.

Викладач: 

Сорочук Людмила Володимирівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: