Фольклор в етно- та соціолінгвістичному висвітленні

Курс належить до комплексних дисциплін навчального плану підготовки фахіфців-філологів. Передбачає вивчення фольклорних текстів з точки зору колективної свідомості етносу, народного менталітету, картини світу, що склалася  протягом історичного часу в українському етнічному середовищі. Вивчаються основні фундаментальні концепти української традиційної культури, їхнє втілення у фольклорних текстах різних жанрів. Простежується загальнослов’янська основа української фольклорної творчості.

Тип: нормативна частина, лекційно-практичний курс.

Викладач: 

Чебанюк Олена Юріївна

Мова викладання: 
Форма контролю: