Фольклор народів світу

"Фольклор народів світу" – фундаментальна дисципліна навчального плану підготовки фахівців-фольклористів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Передбачає вивчення фольклорних зразків різних часів і народів як своєрідної художньо-філософської системи, що відтворює характер зв'язків етносу з навколишнім світом на різних етапах його історичного розвитку, національних особливостей усних народнопоетичних творів та їхньої жанрової специфіки.Тип: лекційно-практичний курс

Викладач: 

Наумовська Олеся Владиславівна

Мова викладання: 
Форма контролю: