Народна правотворчість в усній словесності

Курс розрахований на магістрів 2-го року навчання, молодих науковців, які засвоїли нормативні фольклористичні курси, виявляють пошукові наукові інтереси та здатні до самостійного аналізу синкретичного фольклорного тексту. Об’єктом  вивчення є український фольклор як комплекс традиційних смислів, втілених у вербальних та невербальних текстах. Предмет вивчення – звичаєві інклюзії у народнопоетичних, ритуальних, обрядових, прагмемних текстах. Мета і основні завдання навчальної дисципліни: дослідити логіку різнорівневої фіксації юридичної норми: звичай – звичаєве право – санкціонуючий обряд, ритуал – народнопоетичний текст як спосіб „кодифікації” – рудименти звичаю у сучасній правовій культурі;Тип: лекційний курс.

Викладач: 

Івановська Олена Петрівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: