Проблеми народної лірики

Курс присвячено ознайомленню з концептуальною інтерпретацією пісенного фольклору, його різноаспектними зв’язками з професійною творчістю, з’ясуванням специфіки традиційної лірики (жанрово-стильових особливостей поетики, проблематики, функціонування в загальній системі) на рівні сучасної фольклористики. Завдання курсу – допомогти студентам розібратися в сучасному фольклористичному процесі, ознайомити з сучасними тенденціями інтерпретації пісенного усного тексту, визначити відмінні і споріднені риси поетики фольклорної і літературної пісні, ознайомити з сучасною науково-критичною літературою з проблем аналізу фольклорного і літературного тексту, сформувати навички самостійного аналізу текстів усної культури та літератури, впроваджуючи сучасні методики інтерпретації традиційної та книжної культур як системи.Тип: лекційно-практичний курс

Викладач: 

Копаниця Любов Миколаївна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: