Архетипна символіка фольклорних текстів

Контекст курсу передбачає ознайомлення студентів та базове вивчення специфіки дослідження фольклорних явищ шляхом застосування методів психоаналізу, аналітичної психології тощо. Передбачається виходити із концепцій З.Фройда, К.Юнга, Ж.Лакана та інших вчених  поля досліджень глибинної психології для глибшого і різнобічного розуміння феномену фольклору, який є не тільки поетичним народним  мистецтвом, а несе в собі закодовану інформацію про етнічну природу, етнічну модель світу народу.Ознайомлення студентів із основами психоаналізу, аналітичної психології, структурного психоаналізу, напрямками і школами, методологією, що надасть можливість аналізувати фольклорні тексти як код ментальності етносу, як  феноменальне комплексне явище поетики, метафізики, колективної психотерапії тощо.Тип: лекційно-практичний курс

Викладач: 

Павлов Олег Данилович

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: