Європейські музичні фольклористичні школи

Курс «Європейські музичні фольклористичні школи» є базовою теоретичною дисципліною, що дозволяє сформувати в студентів систематизовані знання з історії становлення наукових шкіл та напрямів у галузі музичної фольклористики, уявлення про основні етапи розвитку етномузикозавства та праці провідних дослідників народної музичної культури. Курс має підсумувати конкретні знання студентів, отримані після проходження інших теоретичних і практичних дисциплін, і дати системне уявлення про становлення й розвиток наукової думки в галузі вивчення музичного фольклору.Методи викладання – лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Викладач: 

Марчун Оксана Володимирівна

Мова викладання: 
Форма контролю: