Філософська та фольклорна антропологія

Предмет належить до циклу фундаментальних дисциплін навчального плану підготовки студентів по спеціальності «фольклористика». Передбачає ознайомлення з основами антропології, основними етапами формування людини і суспільства, процесом зародженням найдавніших ідеологічних уявлень, первісного мистецтва. Розглядаються основні принципи класифікації народів світу. Урезультаті вивчення дисципліни «Філософська та фольклорна антропологія» студент повинен знати джерела антропологічних знань, основні етапи формування людини і суспільства, наслідки «неолітичної революції», яка супроводжувалась виникненням скотарства і землеробства, основні принципи класифікації народів світу та вміти аналізувати антропологічні джерела, охарактеризувати основні типи суспільної організації первісної людин, розрізняти найдавніші форми мистецтва і релігійних вірувань, самостійно вести пошук архаїчних мотивів в усній народній творчості.

Викладач: 

Сегеда Сергій Петрович

Мова викладання: 
Форма контролю: