Керівництво гуртами українського народного співу

Даний спецкурс є завершальною складовою циклу музично-фольклористичних дисциплін підготовки фахівців фольклористів, що володіють методикою збирання, обробки і практичного репродукування пісенного фольклору з гуртами українського гуртового співу фольклорно-етнографічного спрямування. Мета дисципліни – систематизація набутих знань з музично-фольклористичних дисциплін протягом згідно навчального плану кафедри фольклористики, вдосконалення практичних навичок організаційно-методичної роботи і художньо-виконавської практики з вокальними ансамблями (гуртами) фольклорно-етнографічного спрямування. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати етапи розвитку пісенного мистецтва з первісної доби до сьогодення; регіональні особливості традиційного пісенного мистецтва; вміти володіти методикою управління гуртами народного співу; освоїти психологічні аспекти роботи з гуртами; освоїти навички концертного виконання репродукованих пісень.

Викладач: 

Павленко Іван Якимович

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: