Методика комп’ютерної обробки пісенного фольклору

Методика комп’ютерної обробки пісенного фольклору – дисципліна, яка займає важливе місце в процесі професійної підготовки фахівця-фольклориста сучасного рівня. Вона е визначальною у контексті сучасної обробки архівування, редагування і видання фольклорних текстів пісень. В курсі передбачено  теоретичний і практичний аспекти освоєння інформативної техніки (ком’ютера) спеціалізованих програм Sibeliusз метою оформлення (друку) музичних і тестових файлів пісень, обробки нотних зразків. Це має важливе значення для навчального процесу, зокрема прослуховування, графічного та звукового збереження фольклорних зразків пісень, їх аналізу, класифікації і виконання (репродукування). Мета курсу – опанування методичних засад освоєння ком’ютерних технологій обробки фольклорного матеріалу. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати теоретичні засади комп’ютерної обробки пісенного фольклору; вміти працювати з програмами для запису відео і фото файлів; із звуковими файлами; робити звукозапис у комп’ютері; оцифровувати звук; освоїти операційну систему Sibelius; архівувати матеріали.

Викладач: 

Павленко Іван Якимович

Мова викладання: 
Форма контролю: