Комплексний аналіз народної пісні

«Комплексний аналіз народної пісні» – дисципліна, яка займає важливе місце в процесі формування фахівця-фольклориста. Ця дисципліна є основоположною для набуття навичок аналізу пісенних фольклорних зразків у музично-фольклористичному аспекті та ґрунтовного знання виражальних засобів поетики народної пісні. Мета – оволодіти системним аналізом фольклорних пісенних зразків. Результати навчання - студент повинен знати теоретичні і практичні  засади комплексного аналізу народної пісні.

Викладач: 

Павленко Іван Якимович

Мова викладання: 
Форма контролю: