Український музичний фольклор

Спеціальний курс «Український музичний фольклор» розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Фольклористика» (також спеціалізація «Музична фольклористика»). Структура пропонованого спеціального курсу передбачає аналіз історії, теорії та методології дослідження українського музичного фольклору, надає первинне уявлення про його жанрову структуру та етномузикознавчу специфіку. Мета курсу – опис та дослідження українського музичного фольклору, що передбачає вивчення його виникнення та функціонування, наукового вивчення та типологізації у контексті фольклористики та етномузикознавства. Студент повинен знати: визначення основних понять курсу – «музичний фольклор», «фольклорний жанр», «класифікація музичних жанрів», «техніка аутентичного виконання»; розрізнення між об’єктом «фольклористики» та об’єктом і предметом «музичної фольклористики»; основні джерела й дослідження з українського музичного фольклору; основні методи аналізу та дослідження поетики, проблематики та тематики творів українського музичного фольклору з позицій як фольклористики, так і етномузикознавства (філологічні - порівняльно-історичний метод, типологічний метод, ареальний метод; етномузикознавчі  методи ритмомелодичної фіксації – лексикографічна фіксація, граматичний метод, метод систематизації, таксономічний метод). Студент повинен вміти: визначити музичний жанр фольклорного твору; визначити функціональну природу та ґенезу музичного жанру; вказати на основні поетичні елементи фольклорного тексту; вказати на характерні риси музичного виконання фольклорного твору (якщо необхідно) – регістр співу, темпо-динамічність, об’ємність звукоряду, тип мелодики, тональність, мелізматика, складочисельний розмір тощо; використовувати музичний фольклор у своїй професійній діяльності.

Викладач: 

Марчун Оксана Володимирівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: