Дитячий фольклор та фольклор для дітей

Спеціальний курс «Дитячий фольклор та фольклор для дітей» розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Фольклористика» (також спеціалізація «Музична фольклористика»). Структура пропонованого спеціального курсу передбачає аналіз історії, теорії та методології дослідження дитячого фольклору, надає первинне уявлення про жанрову структуру українського дитячого фольклору, а також його етномузикознавчу специфіку. Мета пропонованого курсу – комплексний опис та дослідження українського дитячого фольклору, що передбачає виявлення й урахування вербальних, паравербальних та акціональних чинників його виникнення та функціонування як синкретичного жанру у просторі фольклористики та етномузикознавства. Студент повинен знати: визначення основних понять курсу, розрізнення між «дитячим фольклором» та «фольклором для дітей», основні дослідження з дитячого; основні методи аналізу та дослідження поетики, проблематики та тематики творів дитячого фольклору та фольклору для дітей з позицій фольклористики та етномузикознавства. Студент повинен вміти: визначити жанр твору дитячого фольклору або фольклору для дітей; визначити функціональну природу та ґенезу жанру; вказати на основні поетичні елементи фольклорного тексту, на характерні риси музичного виконання фольклорного твору (якщо необхідно); використовувати дитячий фольклор у своїй професійній діяльності.

Викладач: 

Марчун Оксана Володимирівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: