Етнопедагогіка

Структура навчального курсу «Етнопедагогіка» передбачає розгляд та вивчення теоретичних засад, головних об‘єктів та основних засобів українського народного виховання. Вивчення історії української етнопедагогіки як науки; народної дидактики її мети, принципів та завдань.

Засвоєння об‘єму питань, що розглядаються в навчальному курсі «Етнопедагогіка» дає можливість студентам не лише скласти уявлення про основні проблеми цієї галузі наукового знання, а й одержати певні навички народного виховання. Засвоїти головну мету традиційного народного виховання – формування  особистості, члена колективу. Розглянути особливості українського національного світогляду та його вплив на формування особистості. Дисципліна є важливою складовою педагогічної підготовки фахівців філологів-фольклористів. мета викладання дисципліни «Етнопедагогіка» – вивчити традиційні методи народного виховання – важливої складової духовного надбання нації; з’ясувати роль народних традицій у виховному процесі.

Результати навчання: студент вивчає наочні, словесні, практичні та ігрові методи народної дидактики; вільно оперує теоретичними поняттями у етнопедагогіці; вміє застосувати свої знання з етнопедагогіки у подальшій навчальній, виховній та педагогічній діяльності.

Викладач: 

Салтовська Наталія Василівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: