Постфольклор

Навчальна дисципліна передбачає вивчення сукупності сучасних фольклорних жанрів, що побутують у місті та в окремих субкультурах і передаються не тільки за допомогою усної трансмісії, але й усього розмаїття сучасних засобів комунікації, зокрема їхні диференційні, інтегральні, загальні та окремі ознаки. Розширити знання студентів про систему постфольклорних жанрів, мовні особливості постфольклору, поглибити інтерес до сучасного міського фольклору, зокрема до його збирання та дослідження. Метою курсу є ознайомити студентів з достатньо новим і маловивченим явищем у системі сучасної культури; з‘ясувати місце традиційного фольклору в сучасній культурі; класифікувати жанри сучасного міського фольклору.

Викладач: 

Рудакова Наталія Іванівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: