Фольклористика в Київському університеті

Навчальна дисципліна передбачає вивчення проблем i шляхiв зародження та розвитку фольклористики в Київському університеті у зв’язку з iсторичними обставинами i традицiями нацiональних культур, дослiдження iсторiї видатних пам’яток фольклору, наукової дiяльностi визначних постатей фольклористів, які навчались чи працювали в Київському університеті. Метою курсу є дослідити процес розвитку української фольклористики в Київському університеті, простежити формування та основні здобутки вчених-фольклористів, ознайомити з процесами збирання, класифікації, упорядкування текстів дослідниками, з‘ясувати внесок вчених-фольклористів Київського університету у розвиток української фольклористики.

У результаті вивчення дисципліни "Фольклористика в Київському університеті" студенти повинні знати: основні теоретичні поняття з фольклору та фольклористики; головні  концепції досліджень у галузі української фольклористики; історичні етапи становлення та розвитку фольклористики в Київському університеті.

Вміти: давати повну наукову характеристику вченим-фольклористам Київського університету; самостійно проводити науково-пошукову роботу з історії фольклористики.

Викладач: 

Рудакова Наталія Іванівна

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: