Фольклор і психоаналіз

Контекст курсу передбачає ознайомлення студентів та базове вивчення специфіки дослідження фольклорних явищ шляхом застосування методів психоаналізу, аналітичної психології тощо. Передбачається виходити із концепцій З.Фройда, К.Юнга, Ж.Лакана та інших вчених  поля досліджень глибинної психології для глибшого і різнобічного розуміння феномену фольклору, який є не тільки поетичним народним  мистецтвом, а несе в собі закодовану інформацію про етнічну природу, етнічну модель світу народу. Метою курсу є ознайомлення студентів із основами психоаналізу, аналітичної психології, структурного психоаналізу, напрямками і школами, методологією, що надасть можливість аналізувати фольклорні тексти як код ментальності етносу, як  феноменальне комплексне явище поетики, метафізики, колективної психотерапії тощо. У результаті вивчення дисципліни «Фольклор і психоаналіз» студент повинен знати теоретичну базу, наукові праці, психоаналітичні дослідження, пов’язані із фольклором тощо; вміти аналізувати фольклор як феномен реалізації етнічного свідомого і несвідомого.

Викладач: 

Павлов Олег Данилович

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: