Актуальні проблеми сучасної музичної фольклористики

Дана дисципліна включає в себе розкриття стану розвитку української музичної фольклористики на сучасному етапі, розкриття проблематики збирання, опрацювання, архівування фольклорного спадку як важливої складової духовного надбання українців.Важливим бачиться акцентуація питань трансформації актуалізованих у сучасному соціумі традиційних обрядодій, розвитку гуртового (ансамблевого співу) через реконструкцію фольклору науково-етнографічними осередками та  в середовищі аматорського і професійного народнопісенного виконавства.Дисципліна передбачає освоєння проблематики обробки і підготовки до видання фольклорних матеріалів зібраних студентами і викладачами кафедри фольклористики, створення реконструйованих музичних програм для популяризації народної музики й обрядовості.

Викладач: 

Павленко Іван Якимович

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: