Сучасні інформаційні технології у фольклористиці

Дана дисципліна займає важливе місце в процесі професійної підготовки фахівця-фольклориста сучасного рівня. Вона е визначальною у контексті сучасної обробки архівування, редагування і видання фольклорних текстів пісень. В курсі передбачено  теоретичний і практичний аспекти освоєння інформативної техніки (ком’ютера) спеціалізованих програм Sibelius з метою оформлення (друку) музичних і тестових файлів пісень, обробки нотних зразків. Це має важливе значення для навчального процесу, зокрема прослуховування, графічного та звукового збереження фольклорних зразків пісень, їх аналізу, класифікації і виконання (репродукування).Мета курсу – опанування методичних засад освоєння ком’ютерних технологій обробки фольклорного матеріалу.Завдання курсу: практичне освоєння основ інформатики на комп’ютері; освоєння операційної системи Windows; робота з програмами для запису відео і фото файлів; робота з компактдисками; архівування матеріалів; робота із звуковими файлами; звукозапис у комп’ютері: оцифровка звуку; освоєння операційної системи Sibelius; нотний набір і верстка; навігація: вибір шрифта і нотоносця, «рука» (с 481) введення словесної підтекстівки до нотоносців; освоєння системи Меню. Панелі: PISKUP, BEAT GROUPS; прослуховування текстів; підготовка нотних файлів для друку; форматування збірників фольклору; видавнича справа.

Викладач: 

Павленко Іван Якимович

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: