Українське народнопісенне виконавство

Спецкурс «Українське народнопісенне виконавство» є основоположною нормативною дисципліною для спеціальності «Фольклористика» (спеціалізація «Музична фольклористика»), українська мова і література та іноземнаМета викладання даної дисципліни: Оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками співу у вокальному ансамблі, освоєння регіональних манер співу (Подніпров’я, Подільського, Степового, Західного регіонів України), а також оволодіти організаційно-методичними основами керівництва фольклорними гуртами та практикою концертного виконавства.Завдання вивчення дисципліни: Основним завданням дисципліни “Українське народнопісенне виконавство” є навчання методів та прийомів роботи з музичними колективами шляхом практичного освоєння необхідних вокально-технічних навичок та виконавських особливостей, що використовуються в народно-пісенній практиці

Викладач: 

Павленко Іван Якимович

Мова викладання: 
Форма контролю: