Українське народне багатоголосся. Обробка народної пісні

Спецкурс «Українське народне багатоголосся» є профілюючим у контексті підготовки фахівців на спеціалізації «Музична фольклористика» на кафедрі фольклористики в Інституті філології. За своєю специфікою це практичний курс, що пов’язаний із такими практичними і теоретичними дисциплінами: «Транскрипція народної музики», «Вокальний ансамбль», «Український музичний фольклор», «Керівництво гуртами українського народного співу», «Методика роботи з вокальним ансамблем», «Історія і теорія українського народнопісенноо виконавства», «Комплексний аналіз народної пісні».Мета курсу «Українське народне багатоголосся та обробка народної пісні – освоєння теоретичних і практичних засад перекладу (обробки) фольклорних пісенних зразків для різних складів співочих гуртів, вокальних ансамблів, та народних хорів з дотриманням традицій народного співу та коректної стилізації.Завдання курсу: досконало вивчити особливості українського народного багатоголосся; освоїти специфіку обробки фольклорних пісенних зразків для гуртового співу; освоїти специфіку оробки фольклорних пісенних зразків для народного хору; освоїти специфіку побудови вокально-хореографічних композицій; практичне моделювання (переклад) фольклорних зразків різних типів багатоголосся для різних складів вокальних ансамблів; освоїти специфіку перекладів фольклорних зразків відповідних жанрів для дитячих ансамблів різних вікових категорій; редагування поетичного і музичного текстів фольклорних пісенних зразків; підготовка досконалих аранжувань (обробок) для практичної їх реалізації у концертно-виконавській практиці із різними кількісними і якісними складами виконавців.

Викладач: 

Павленко Іван Якимович

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: