Методологія та організація фольклористичних досліджень

Курс викладає вироблені в світовій фольклористиці принципові положення методології та організації фахового дослідження та конкретизує їх стосовно сучасної української фольклористики. Курс необхідний як для магістрантів, що їм у майбутньому доведеться організовувати кафедри або наукові департаменти з фольклористики, так і майбутнім рядовим працівникам фольклористичного цеху.

Навчальна задача курсу полягає у виробленні в студентів вміння методологічно осмислювати та організовувати власну фольклористичну діяльність та організовувати фольклорну практику в вузі, дослідницьку діяльність регіональних фольклористичних закладів.

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення магістрантів спеціальності "Фольклористика" з основною проблематикою методології та методики вивчення фольклору, а також із організацією пошукової фольклористичної діяльності на різних її рівнях. Знання, здобуті магістрантами під час вивчення курсу, мають використовуватися в їх професійній діяльності.

Викладач: 

Росовецький Станіслав Казимирович

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: