Історія і теорія хорового мистецтва

Мета викладання дисципліни "Історія і теорія хорового мистецтва" – набути глибоких та всебічних знань у галузі історії та теорії народної музичної культури, досягнень сучасної методики роботи з народними музичними колективами, а також усвідомити місце і роль музичного мистецтва в суспільному житті та художньо-естетичному вихованні людини.

Завдання навчальної дисципліни: Основні завдання дисципліни "Історія і теорія хорового мистецтва"; вивчення історії народно - пісенного виконавства і його еволюції в сучасні виконавські форми; ознайомлення із сучасним станом розвитку жанру народних хорів і вокальних ансамблів; усвідомлення студентами ролі і значення суміжних дисциплін (теорії музики, транскрипції народної музики, української фольклористики, постановки голосу, аналізу музичних творів і народної пісні) в засвоєнні теорії народно - пісенного виконавства; опрацювання студентами літератури з питань розвитку мистецтва хорового співу (академічного і народного), методики вокального навчання; формування у студентів інтересу до вивчення виконавської манери, характерної для народного співу; оволодіння методикою аналізу виконавських стилів колективів народно - пісенного жанру, різних явищ у музично-естетичному контексті.

Дана дисципліна включає в себе розкриття стану розвитку української музичної фольклористики на сучасному етапі, розкриття проблематики збирання, опрацювання, архівування фольклорного спадку як важливої складової духовного надбання українців.

Важливим бачиться акцентуація питань трансформації актуалізованих у сучасному соціумі традиційних обрядодій, розвитку гуртового (ансамблевого співу) через реконструкцію фольклору науково-етнографічними осередками та  в середовищі аматорського і професійного народнопісенного виконавства.

Викладач: 

Павленко Іван Якимович

Мова викладання: 
Форма контролю: