Поетика українських народних магічно-заклинальних текстів

Програма курсу «Поетика українських народних магічно-заклинальних текстів» є базовою фольклористичною нормативною дисципліною для спеціальності «Фольклористика. Українська мова та література і іноземна мова». 

У програмі курсу висвітлюються основні аспекти поетики незвичайного фольклорного жанру: замовлянь.  Замовляння розглядаються як найдавніший вербальний текст, що є суттю всієї фольклорної системи або так званої цілісної жанрової структури: календарно-обрядові поезії, пісні, загадки, прислів’я, приказки тощо. Такий підхід дозволяє застосувати методологічні розробки, які виходять за межі ортодоксально-матеріалістичного погляду. Смислове і методологічне переакцентування аналізу замовлянь дає змогу по-іншому розглядати фольклористику. Традиційний погляд на фольклор як систему жанрів народної словесності поставив фольклористику у поле літературознавства: так звана «літературознавча» фольклористика ігнорувала  особливості фольклорних феноменів.

Таким чином у запропонованому курсі зроблена спроба розглянути замовляння як основу і першопочаток фольклору, а також складову, що органічно пов’язана із цілісною вербально-сугестивною поетичною магічною системою.

Студенти повинні знати, що замовляння виникли і формувалися одночасно із формуванням свідомості людини, міфологічних систем, трансцендентальної її сутності, робити аналіз подвійного буття заговірного слова – його езотеричного і екзотеричного змісту; бачити і аналізувати вербальну магію як інтуїтивне відкриття давньою людиною феноменального значення мови в опануванні світу; Вміти аналізувати фоносемантичні структури за говірних текстів і вплив їх на глибинні структури несвідомого; спів ставляти українські замовляння із езотеричним досвідом у світовій культурі; Показати поетичний зв»язок замовлянь із поетичною мовою всього масиву фольклору; розглядати спосіб творення особливої за говірної мови через метафоризацію змісту, магічні формули, ритмічну організацію, риму тощо. Студенти також мусять знати наукові публікації із даного курсу. У бібліографії визначено головні й обов’язкові до прочитання та ознайомлення монографії, статті, підручники.

Викладач: 

Павлов Олег Данилович

Мова викладання: 
Термін вивчення: 
Форма контролю: