Програми навчальних дисциплін

 • 1 курс бакалаврат

  • Навчальна дисципліна «Теоретична фонетика турецької мови» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Розробник: к.філол. н., доц. Покровська І.Л.
  • Навчальна дисципліна «Лінгвокраїнознавство країн першої мови» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література».  Розробники: к.філол. н., доц. Арнаут Ф.І.
  • Навчальна дисципліна «Іноземна (турецька ) мова: практичний курс» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» напряму підготовки 0203 «гуманітарні науки», спеціалізації «Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова». Розробники: к.філол. н., доц. Арнаут Ф.І.
  • Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова (турецька)»  складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» з напряму підготовки «Історія 6.020302». Розробник: асист. Прима О.І.
  • Навчальна дисципліна «Практичний курс турецької мови» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Вивчається протягом 1-4 курсів. Розробники: Підвойний В.М., Покровська І.Л., Телешун К.О., Шавелашвілі Є.В., Нікітюк Т.В., Прима О.І.
 • 2 курс бакалаврат

  • Навчальна дисципліна «Іноземна мова (турецька мова)» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020302 «історія», кластеру «Історія». Розробник: асист. Нікітюк Т. В.

  • Навчальна дисципліна «Лексикологія турецької мови» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Розробники: к.філол. н., доц. Покровська І.Л. 

  • Навчальна дисципліна «Вступ до перекладознавства» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література».  Розробники:к. філол. н., доц. Комісаров К.Ю., асист. Нікітюк Т. В.

  • Навчальна дисципліна «Вступ до східної філології» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем ОКР «Бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література».  Розробник: к.філол. н., доц. Алієва З. К.

  • Навчальна дисципліна «Практика перекладу з турецької мови» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Вивчається протягом 2-4 курсівРозробники: Пріма О.І., Прушковська І.В., Нікітюк Т.В., Телешун К.О.

 • 3 курс бакалаврат

 • 4 курс бакалаврат

  • Навчальна дисципліна «Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Розробники: к.філол. н., доц. Арнаут Ф.І.

  • Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія зарубіжної (турецької) літератури» складена відповідно до освітньо-професійної програми 6020303 – філологія («Мова та література (східні мови і переклад)» напряму підготовки ОКР «Бакалавр». Розробники: к.філол. н., доц. Алієва З. К.

  • Навчальна дисципліна «Історія турецької мови» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Розробник: к.філол.н., асист. Телешун К.О.

  • Навчальна дисципліна «Мовно-стилістичні особливості ділової комунікації» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література».  Розробник: к.філол. н., доц. Покровська І.Л. 

  • Навчальна дисципліна «Перекладознавство / Особливості перекладу юридичних (економічних текстів)» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Розробники:  к.філол. н., асист. Телешун К.О.

  • Навчальна дисципліна «Стилістика турецької мови» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Розробники: к.філол. н., доц. Покровська І.Л.

  • Навчальна дисципліна «Сучасне термінознавство» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем ОКР «Бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Розробники: к.філол. н., доц. Алієва З. К.

  • Навчальна дисципліна «Теоретична граматика турецької мови» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література». Розробник: к.філол. н., доц. Покровська І.Л. 

  • Навчальна дисципліна «Зіставна лексикологія і граматика турецької і української мов» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», галузі знань 0203 «гуманітарні науки», з напряму підготовки 6.020303 «філологія», кластеру «мова і література (східні мови): турецька мова і література».  Розробник: к.філол. н., доц. Прушковська І. В.

 • 1 курс магістратура

 • 2 курс магістратура