Центр китайської літератури та викладання китайської мови

 

Положення про Центр китайської літератури та викладання китайської мови

 

Розділ 1

Загальні положення

1.1 Центр китайської літератури та викладання китайської мови Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (далі Центр) створено на виконання наказу ректора університету від 27.11.2001 року № 700-32 ,,Про створення центру китайської літератури та викладання китайської мови” та за сприяння Посольства КНР в Україні з метою вдосконалення системи підготовки філологів-китаїстів, покращення умов для науково-методичної роботи викладачів та аспірантів китайської секції, створення умов для самостійного вивчення китайської мови та літератури з різних галузей китаєзнавства студентами університету та інших вузів України, а також зміцнення дружніх зв’язків між українським та китайським народами.

1.2 Центр є структурним підрозділом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка без права юридичної особи.

1.3 Освітня , науково-дослідна, культурно-просвітницька, господарська та інша діяльність Центру здійснюється відповідно до Закону України ’’Про освіту’’ , Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 14 січня 2000 року №64/2000, Положенням про Інститут філології національного університету імені Тараса Шевченка, цього Положення та інших нормативно-правових актів.

1.4 Центр розташовується в навчальному корпусі університету за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 14, кім.23,24.

 

Розділ 2

Завдання, права та обов’язки Центру

2.1 Основними завданнями та обов’язками Центру є : організація заходів, пов’язаних з навчально-методичною роботою викладачів-китаїстів, які є членами Центру; підтримка та проведення наукових досліджень з китайської мови, літератури, історії та культури Китаю в Україні; організація лекцій, зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл та інших заходів, що передбачають збереження і поширення знань про китайську культуру серед широкої громадськості, здійснення виховної роботи, спрямованої на утвердження загальнолюдських цінностей, гуманістичного світогляду та патріотичних переконань; підвищення рівня знань з китайської мови, допомога студентам у самостійному вивченні та вдосконаленні китайської мови; надання можливості користування літературним, аудіо- та відео- фондами Центру всім користувачам Інституту філології та інших підрозділів університету; здійснення міжнародного співробітництва за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ;

2.2 Відповідно до цих завдань Центр має право: приймати необхідні рішення і звертатись до керівництва Інституту філології з пропозиціями, клопотаннями з питань, які віднесені до компетенції Центру і несу перечать чинному законодавству України, Статуту університету, Положенню про Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та цьому положенню; затверджувати плани видань навчальної, методичної, довідкової та наукової літератури, в тому числі на електронних носіях; мати необхідні технічні засоби, обладнання, техніку, устаткування, матеріали тощо; на популяризацію в Україні культурних надбань Китаю шляхом перекладу з китайської мови, організацію лекцій та семінарів з проблем перекладу творів китайських письменників, філософів, істориків тощо; на дослідження різних аспектів китаїстики, вивчення архівних матеріалів з метою підготовки видань, доповідей та повідомлень на конференціях і лекціях; співпрацювати з підрозділами Університету, іншими організаціями України та зарубіжжя за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ; практикувати різні форми підготовки, перепідготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації кадрів викладачів-китаїстів Університету та інших навчальних закладів України; на організацію та проведення зустрічей з носіями китайської мови у формі лекцій, семінарів, диспутів, конференцій, вечорів, презентацій, конкурсів; на обмін академічною, науковою та культурною інформацією та матеріалами з усіма зацікавленими установами Китаю та України; сприяти членам Центру в самостійному вивченні китайської мови за допомогою літератури та технічних засобів; забезпечувати членів Центру інформаційною літературою (газети, журнали, довідники); на поповнення та збагачення фондів Центру (література, аудіо- відео- матеріали); брати участь у здійсненні міжнародного співробітництва згідно з угодами, укладеними університетом з відповідними установами Китаю та інших країн; надавати методичну допомогу університетським викладачам китайської мови та літератури в навчальному процесі (літературою, аудіовізуальними та технічними засобами).

Завантажити повну інфрмацію можна тут (архів rar, 6,7 kb).

План роботи Центру китайської літератури та викладання китайської мови на 2008-2009 н.р. (архів rar, 6 kb).