Фольклористика та іноземна мова

Студенти цієї спеціальності денної форми навчання отримують фундаментальні знання з фольклористики, ґрунтовно вивчають одну з іноземних мов (англійську або японську). Вже з першого курсу студенти-фольклористи знайомляться з культурними традиціями та звичаями різних народів світу, вчаться дешифрувати сакральну "книгу символів", яку містить фольклорний текстовий простір.

Перепусткою в царину фольклористики є успішно складене ЗНО (з української мови і літератури та іноземної мови) та вдало пройдене творче випробування.

Конкурс творчих здібностей проходить у два етапи (письмовий і усний), кожен з яких оцінюється окремо за 100-бальною шкалою в діапазоні від 101 до 200, а загальна оцінка вираховується як середнє арифметичне від оцінок за 1-й і 2-й тури.

До 2-го етапу творчого конкурсу абітурієнт допускається за умови успішного проходження 1-го туру.

Більше інформації про оспеціальність "фольклористика"

Інформація про конкурс творчих здібностей


Кваліфікаційний запис у дипломі:

  • бакалавра – «бакалавр філології, фахівець із фольклористики та іноземної мови»;
  • магістра – «магістр фольклористики, фольклорист, професіонал із фольклористики, викладач вищого навчального закладу»;

Заочна форма навчання. Спеціальність: "фольклористика, іноземна мова"

Кваліфікаційний запис у дипломі:

  • бакалавра – «бакалавр філології, фахівець із фольклористики»;
  • магістра – «магістр фольклористики, фольклорист, професіонал із фольклористики, викладач вищого навчального закладу».

Наукові дисципліни, що вивчаються: