Літературна творчість і українська мова та література


«Писати треба тоді, коли відчуваєш в цьому гостру потребу, і якщо є, що сказати людям»

Л.Толстой

Література – це ремесло для обраних, які мають хист і внутрішню жагу для його опанування. Щоб стати письменником, безперечно, треба вчитися. Таку унікальну нагоду пропонує кафедра теорії літератури, компаративістики і літературної творчості. Для вступу на цю спеціальність абітурієнтові необхідно пройти творче випробування, яке відбувається у два етапи (письмовий і усний), кожен з яких оцінюється окремо за 100-бальною шкалою в діапазоні від 101 до 200, а загальна оцінка вираховується як середнє арифметичне від оцінок за 1-й і 2-й тури. До 2-го туру творчого конкурсу абітурієнт допускається за умови успішного проходження 1-го туру.

Протягом навчання студенти мають можливість брати участь у різноманітних літературних конкурсах, заняттях літературної студії ім. М.Рильського, у формуванні літературних альманахів – "Сві-й-танок" та "Сполучник" – друкуватися в них та інших виданнях, зокрема тих, де проходять практику.

Кращі студенти ще до завершення навчання видають власні збірки поезії, прози, драматургії, вступають до Спілки письменників України, інших творчих спілок.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

  • бакалавра – «бакалавр філології, фахівець із літературної творчості, української мови і літератури»;
  • магістра – «магістр літературної творчості, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (українська мова і література)».

Наукові дисципліни, що вивчаються: