Прикладна лінгвістика і англійська мова

Прикладна лінгвістика – багатоаспектна галузь мовознавства, яка базується на векторі комп’ютерної лінгвістики. Вибір саме такого напряму зумовлений глобальною комп’ютеризацією інформаційної сфери суспільства, що потребує відповідних фахівців – спеціалістів із прикладної лінгвістики – для створення та експлуатації автоматизованих інтелектуальних систем на базі природних мов.

Міждисциплінарний характер цієї спеціальності передбачає вивчення таких дисциплін, як теоретична лінгвістика, математика, інформаційні технології, прикладна лінгвістика, іноземні мови.

Здобувши кваліфікацію «фахівець із прикладної лінгвістики та англійської мови», студенти зможуть:

  • брати участь у наукових дослідженнях у різних галузях лінгвістики;
  • створювати електронні мовні ресурси (корпуси текстів, словники, автоматичні системи перекладу, онтологічні та лінгвістичні бази даних);
  • брати участь у розробленні комп’ютерних інформаційних та інтелектуальних систем з автоматичного опрацювання усного мовлення і письмових текстів;
  • проектувати системи автоматизації наукових досліджень у сфері лінгвістики;
  • здійснювати письмовий та усний переклад двома іноземними мовами;
  • проводити лінгвістичну експертизу письмових текстів та усного мовлення;
  • брати участь в оптимізації текстів реклами та засобів масової інформації;
  • створювати автоматизовані системи документообігу та звітності.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

  • Бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із прикладної лінгвістики і англійської мови.

Більше інформації про спеціальність "Прикладна лінгвістика"...