Західноєвропейська філологія

Англійська мова і література та переклад 

Студенти цієї спеціальності вивчають дві іноземні мови – англійську та іншу західноєвропейську мову. Протягом навчання вони проходять асистентську практику на кафедрі англійської філології і перекладацьку в державних установах.

На кафедрі англійської філології викладається практичний курс англійської мови як фахової та як другої іноземної, ціла низка інших лінгвістичних дисциплін.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із англійська мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (англійська та інша західноєвропейська мови і зарубіжна література), перекладач із англійської та іншої західноєвропейської мови.

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Іспанська мова і література та переклад

Студенти цієї спеціальності вивчають дві іноземні мови – іспанську та іншу західноєвропейську. Протягом навчання студенти на третьому курсі проходять перекладацьку практику, а на другому курсі магістратури – асистентську практику на кафедрі та перекладацьку практику – в державних установах. Під час навчання студенти мають можливість друкувати свої статті в збірниках наукових праць. Випускова кафедра є ініціатором проведення конференцій і наукових читань з іспаністики.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із іспанської мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (іспанська та інша західноєвропейська мови і зарубіжна література), перекладач із іспанської та іншої західноєвропейської мови.

Студенти мають змогу проходити стажування у Гранадському університеті. При кафедрі функціонує Центр іспанської мови.

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Італійська мова і література та переклад

Студенти цієї спеціальності вивчають дві іноземні мови – італійську та іншу західноєвропейську. Під час навчання студенти на третьому курсі проходять перекладацьку практику, а на другому курсі магістратури – асистентську практику та перекладацьку практику в державних установах.

Протягом навчання студенти мають можливість друкувати статті у збірниках наукових праць. Випускова кафедра є ініціатором проведення конференцій і наукових читань з італьяністики.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – «бакалавр філології, фахівець із італійської мови і літератури та перекладу»;
 •  
 • магістра – «магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (італійська та інша західноєвропейська мови і зарубіжна література), перекладач із італійської та іншої західноєвропейської мови».

Німецька мова і література та переклад 

Кафедра германської філології як випускова здійснює підготовку бакалаврів і магістрів, викладачів нідерландської і шведської мов. Студенти проходять програму підготовки фахівців з однієї із західноєвропейських мов (англійська, нідерландська, шведська, новогрецька), що дає їм можливість після закінчення університету отримати додаткову кваліфікацію філолога, літературознавця та перекладача. У рамках програм обміну студенти мають можливість навчатися в провідних німецьких університетах. Передбачено створення спільної магістерської програми, що дозволить кращим студентам не лише отримати подвійний диплом Київського та Лейпцігського університетів, але й стати стипендіатами німецьких вишів за програмами Німецької академічної служби обмінів.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із німецької мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (німецька та інша західноєвропейська мовиі зарубіжна література), перекладач із німецької та іншої західноєвропейської мови.

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Французька мова і література та переклад 

Студенти цієї спеціальності насамперед отримують можливість долучитися до культурної спадщини Франції. Під час навчання, крім опанування мовних навичок, студенти мають змогу вивчати історію і літературу Франції.

Вступивши на цю спеціальність, студенти спілкуються з носіями мови, за можливості допомагають франкомовним гостям знайомитися з культурним надбанням України.

Знання двох мов, французької й англійської, допоможе майбутнім фахівцям вільно спілкуватися з представниками іноземного бізнесу та дипломатії, представляти Україну в організаціях, що функціонують на території Франції.

Для магістрантів спеціальності «французька мова і література та переклад» у співпраці з Університетом Монпельє (Франція) розроблено спільну магістерську програму, яка дозволить студентам цієї спеціальності навчатися протягом третього триместру у ВНЗ-партнері та в результаті отримати два дипломи про вищу освіту визнаних у світі університетів: КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Монпельє.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із французької мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (французька та інша західноєвропейська мови і зарубіжна література), перекладач із французької та іншої західноєвропейської мови.

Наукові дисципліни, що вивчаються:Новогрецька мова і література та переклад

Студенти цієї спеціальності вивчають дві іноземні мови – новогрецьку та іншу західноєвропейську. Під час навчання студенти на 3 курсі проходять перекладацьку практику, на 2 курсі магістратури – асистентську та перекладацьку практику в державних установах. Під час навчання студенти мають змогу друкувати своїх статті у наукових збірниках. Випускова кафедра є ініціатором проведення конференцій і наукових читань з елліністики. Студенти-елліністи мають можливість проходити стажування у Греції.

Кваліфікаційний запис у дипломі:
 • бакалавра – «бакалавр філології, фахівець із новогрецької мови і літератури та перекладу»;
 • магістра – «магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (новогрецька та інша західноєвропейська мови і зарубіжна література), перекладач із новогрецької та іншої західноєвропейської мови».

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Шведська мова і література та переклад

Студенти цієї спеціальності вивчають дві іноземні мови – шведську та іншу західноєвропейську мову. Протягом навчання студенти проходять перекладацьку практику в державних установах, Посольстві Швеції та асистентську практику на кафедрі германської філології. У рамках співпраці зі Шведським інститутом студенти мають можливість навчатися у цій країні на літніх і семестрових курсах. Вивчення шведської мови дає змогу студентам долучитися до культурної спадщини скандинавських країн і відкриває перед ними широкі перспективи для роботи в галузі перекладу та викладання, в дипломатичних установах та іноземних компаніях.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – «бакалавр філології, фахівець зі шведської мови і літератури та перекладу»;
 • магістра – «магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (шведська та інша західноєвропейська мови і зарубіжна література), перекладач зі шведської та іншої західноєвропейської мови».

Наукові дисципліни, що вивчаються: