Східна філологія

Арабська мова і література та переклад

Студенти цієї спеціальності вивчають мову, літературу, історію та культуру арабського світу. Вони отримують унікальні можливості опанувати сучасну арабську літературну мову (одну з робочих мов ООН, офіційну мову у понад 20 країнах Північної Африки та Південно-Західної Азії), ознайомитися із багатством та самобутністю арабської культури. Перевагами навчальної програми є її академічність, багатоаспектність, ґрунтовне вивчення мови і літератури. Навчальна програма також передбачає вивчення однієї західноєвропейської мови – французької. Студенти отримують широкі можливості для набуття практичного мовного досвіду (стажування у провідних міжнародних компаніях, іноземних диппредставництвах, університетах ОАЕ, Катару, Єгипту, Марокко, Сирії, Йорданії).

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із арабської мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу(арабська та французька мови і літератури), перекладач із арабської та французької мов.

Наукові дисципліни, що вивчаються:


В’єтнамська мова і література та переклад

Студенти цієї спеціальності вивчають не тільки екзотичну далекосхідну мову, але й французьку. Навчання передбачає великі можливості особистого розвитку студента як майбутнього фахівця з в’єтнамської мови і літератури. Університет пропонує різноманітні програми стажування за кордоном, якими студенти можуть скористатися, починаючи з 2-3 курсів. Під час практик студенти мають нагоду отримати досвід роботи в МЗС України, в Інституті сходознавства ім. А.Кримського НАН України тощо.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець ізв’єтнамської мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу(в’єтнамська та французька мови і літератури), перекладач із в’єтнамської та французької мов.

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Мова і література гінді та переклад

Мова гінді – одна з найпоширеніших мов світу за кількістю мовців. Це мова давньої і багатої літературної традиції та надзвичайно популярного в усьому світі індійського кіно. Вона належить до індоєвропейської мовної сім'ї, тому зручна для вивчення людьми, звиклими до індоєвропейських граматичних структур. До того ж гінді близька до української мови своєю багатою родинною, емоційною та жартівливою складовою. Вчити мову гінді – це корисно й весело!

Центр гінді Інституту співпрацює з навчальними закладами Індії, зокрема наші студенти регулярно проходять стажування в Центральному інституті мови гінді (м. Агра) на стипендію від індійського уряду.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – «бакалавр філології, фахівець з мови і літератури та перекладу гінді»;
 • магістра – «магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (гінді та англійська мови і літератури), перекладач з гінді та англійської мов».

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Індонезійська мова і література та переклад

Студенти цієї спеціальності вивчають не тільки екзотичну далекосхідну мову, але й англійську. Навчання передбачає великі можливості особистого розвитку студента як майбутнього фахівця з індонезійської мови і літератури. Університет пропонує різноманітні програми стажування за кордоном, якими студенти можуть скористатися, починаючи з 2-3 курсів. Під час практик студенти мають нагоду отримати практичний досвід в МЗС України, в Інституті сходознавства ім. А.Кримського НАН України тощо.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець зіндонезійської мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу(індонезійська та англійська мови і літератури), перекладач з індонезійської та англійської мов.

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Китайська мова і література та переклад

Студенти отримують чудову можливість опанувати не лише мову однієї з найдавніших цивілізацій світу, але й вивчити англійську мову. Навчання передбачає невичерпні можливості особистого розвитку як майбутнього фахівця з китайської мови і літератури. Університет пропонує студентам різноманітні програми стажування за кордоном, якими можуть скористатися студенти-китаїсти, починаючи з 2-3 курсів. Під час практик студенти мають нагоду отримати практичний досвід в МЗС України, Інституті сходознавства ім. А.Кримського НАН України тощо.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець ізкитайської мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу(китайська та англійська мови і літератури), перекладач із китайської та англійської мов.

Запрошення абітурієнтам - 2014

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Кримськотатарська мова і література та переклад 

Актуальність вивчення кримськотатарської мови зумовлюється великою кількістю її носіїв на теренах України – ця мова посідає третє місце серед мов України за чисельністю носіїв після української та російської.

Студенти цієї спеціальності вивчатимуть не лише кримськотатарську мову, але й англійськута українську. Окрім нормативних курсів з основної мови, передбачені заняття з фонетики, історії кримськотатарської мови та літератури, стилістики сучасної кримськотатарської мови, теорії та практики перекладу, методики викладання, а також спецкурси з літературознавства. Висококваліфіковані викладачі та носії мови, а також забезпечення новою навчальною літературою – українською, кримськотатарською, турецькою та англійською – дадуть можливість швидко та ґрунтовно опанувати найуживанішу тюркську мову на території України та декілька інших мов.

Інтерес до вивчення кримськотатарської мови нині зростає завдяки значній кількості її носіїв на території України, її близькій спорідненості з турецькою мовою, а також наявності постійно оновлюваних культурних та освітніх програм і організацій, які розвиваються, шукаючи компетентних фахівців із кримськотатарської мови і літератури та культури.

Набір на цю спеціальність здійснюється з 2014 року.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – «бакалавр філології, фахівець із кримськотатарської мови і літератури та перекладу»;
 • магістра – «магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (кримськотатарська та англійська мови і літератури), перекладач із кримськотатарської та англійської мов».

Корейська мова і література та переклад

Студенти отримують можливість вивчити не тільки далекосхідну мову, але й англійську. Навчання передбачає великі можливості особистого розвитку студента як майбутнього фахівця з корейської мови та літератури. Університет пропонує студентам різноманітні програми стажування за кордоном, якими можуть скористатися студенти-кореїсти, починаючи з 2-3 курсів. Під час практик студенти мають нагоду отримати досвід роботи в МЗС України, в Інституті сходознавства ім. А.Кримського НАН України тощо.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець ізкорейської мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (корейська та англійська мови і літератури), перекладач із корейської та англійської мов.

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Перська мова і література та переклад

Обравши цю спеціальність, студенти отримують можливість долучитися до давньої і багатої культурної спадщини Персії (нинішній Іран). У процесі навчання, крім опанування мовних навичок, студенти ознайомлюються з ментальністю народу однієї з найбільших ісламських країн світу, вивчають її історію, філософію і літературу. Крім аудиторних занять, студенти матимуть змогу спілкуватися з носіями мови, допомагати іранським гостям знайомитися з культурним надбанням України. Найкращі студенти отримують можливість пройти курс навчання в університетах Ірану.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець ізперської мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (перська та англійська мови і літератури), перекладач із перської та англійської мов.

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Турецька мова і література та переклад

Головне завдання кафедри тюркології – провідного тюркологічного освітянського осередку в Україні – підготовка висококваліфікованих перекладачів, викладачів, філологів-сходознавців, фахівців із мов і літератур народів тюркського світу.

Викладачі кафедри читають нормативні курси з турецької мови, фонетики турецької мови, історії турецької літератури, лінгвокраїнознавства, історії турецької мови, стилістики сучасної турецької мови, теорії і практики перекладу з турецької мови, османської мови, методів лінгвістичного аналізу, історії турецької філології, методики викладання турецької мови та літератури тощо.

Пропонуються спецкурси і спецсемінари із проблем лексикографічного дискурсу тюркських народів, актуальних питань лінгвістичної тюркології, турецького термінознавства, літературознавства, османістики тощо.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець ізтурецької мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (турецька та англійська мови і літератури), перекладач із турецької та англійської мов.

Наукові дисципліни, що вивчаються:


Японська мова і література та переклад 

Студенти отримують чудову можливість вивчити не тільки далекосхідну мову, але й англійську. Навчання передбачає великі можливості особистого розвитку студента як майбутнього фахівця з японської мови та літератури. Університет пропонує різноманітні програми стажування за кордоном, якими можуть скористатися студентіи-японісти, починаючи з 2-3 курсів. Під час практик студенти мають нагоду отримати досвід роботи в МЗС України, в Інституті сходознавства ім. А.Кримського НАН України тощо.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець ізяпонської мови і літератури та перекладу;
 • магістра – Магістр мови і літератури, філолог-дослідник, викладач вищого навчального закладу (японська та англійська мови і літератури), перекладач із японської та англійської мов. 

Наукові дисципліни, що вивчаються: