Гапченко Олена Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Дата і місце народження: 29.12.1967, м. Київ.

У 1990 р. закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Кандидат філологічних наук (1995 р.). Кандидатська дисертація «Семантично похідні найменування у внутрішньому лексиконі людини (на матеріалі близькоспоріднених мов)» (10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова).

Коло наукових інтересів: лінгвістична семантика, когнітивна лінгвістика, етнопсихолінгвістика, лінгвокультурологія.

Основні публікації:

  1. Лексична семантика // Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фонетика. Підручник / За ред. А.К. Мойсієнка. – К.: Знання, 2010 (§§ 1-16);
  2. Білінгв як мовна особистість; Лексикологія як розділ мовознавства. Лексична семантика // Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. Підручник. – К.: Знання, 2013 (§§ 1-16).

Викладає курси:

  • лексикологія сучасної української мови
  • фразеологія сучасної української мови;
  • когнітивні аспекти лексичної семантики;
  • українська мова за фаховим призначенням;
  • українська мова.