Костич Лілія Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Дата народження: 24. 05. 1970.

Місце народження: с. Лоташево, Тальнівський р-н, Черкаська обл.

Освіта вища. У 1991 р. закінчила Філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (диплом з відзнакою). У 1991-1994 рр. навчалася в аспірантурі Інституту української мови Національної академії наук України. Кандидат філологічних наук (спеціальність “10.02.01 – українська мова”) (1994), доцент кафедри сучасної української мови (2004). Назва кандидатської дисертації: “Формування дериваційної системи прикметників української мови (якісні прикметники)”.

Наукові інтереси: історія української мови, граматика української мови (словотвір, морфологія, синтаксис), функціональна лінгвістика.

Викладає курси:

 • “Сучасна українська мова. Морфологія”,
 • “Сучасна українська мова. Синтаксис”;
 • “Актуальні проблеми граматики української мови”,
 • “Принципи функціональної лінгвістики”.

Основні публікації:

 1. Історія суфіксальної деривації якісних прикметників української мови: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 227 с.;
 2. Основні засади функціональної граматики. Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 75 с.;
 3. Основні принципи функціональної лінгвістики. Школи і напрями. Методичні вказівки до спецкурсу. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 35 с.;
 4. Складне речення // Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис: підручник / А. К. Мойсієнко, І. М. Арібжанова, В. В. Коломийцева та ін. – К.: Знання, 2010. – С. 298 – 370;
 5. Складне речення // Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис: підручник / А. К. Мойсієнко, І. М. Арібжанова, В. В. Коломийцева, Л. М. Костич, С. М. Різник. – К.: Знання, 2013. – С. ;
 6. Прикметники з невизначеними межами темпоральності в історії української мови // Українське мовознавство. – Вип. 36. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – С. 45 – 51;
 7. Вторинна функція флексії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2008. – Випуск 19. – С. 45 – 47;
 8. Безсполучниковість як засіб вираження експресії у творах Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Зб. наук. праць. Вип. 12. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С. 250 – 255;
 9. Репрезентація часу в діахронії (ад’єктивні деривати) // У силовому полі мови. Інні Петрівні Чепізі / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн.: Г.В.Воронич. – К.: КММ, 2011. – С. 107 – 112;
 10. Прикладкові конструкції в поезіях Т. Шевченка  // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Вип. 13. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. – С. 225 – 233;
 11. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -ан-) // Українське мовознавство. – Вип. 40. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 23–32;
 12. Словотвірна категорія речовинності в українській мові (деривати на -н-) //Українське мовознавство. – Вип. 42. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 41–58;
 13. Формування словотвірної семантики (девербативи на -к-) // Українське мовознавство. – Вип. 42/1. – К.: 2012. – С. 193 – 201.