Центр мови гінді та індійської літератури

Центр мови гінді та індійської літератури  створено на виконання наказу ректора університету від 16.05.2007 № 322-32 відповідно до Угоди про створення “Центру мови гінді та індійської літератури” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, укладеної між Посольством Індії в Україні в особі Посла Дебабрата Сага та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка   в особі Ректора Скопенка В.В.

 

 

Основною метою діяльності Центру є популяризація мови гінді та індійської літератури вУкраїні, вдосконалення системи підготовки філологів-індологів, покращення науково-методичної бази, активізація наукових досліджень у галузі індійської філології, а також зміцнення дружніх зв’язків міжукраїнським та індійським народами.

Центр є структурним підрозділом Інституту філології без права юридичної особи.

 

Діяльність Центру

Освітня, науково-дослідна, культурно-просвітницька, господарська та інша діяльність Центру здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Положення про факультет (інститут), Типового положення про мовно-культурні центри КНУ імені Тараса Шевченка та Положення про Центр мови гінді та індійської літера-тури КНУ імені Тараса Шевченка.

 

Основними завданнями та обов’язками Центру є:

  • oрганізація заходів, пов’язаних з навчально-методичною роботою викладачів-індологів, які є членами Центру;
  • підтримка та проведення наукових досліджень з мови гінді, літератури та культури Індії в Україні;
  • організація лекцій, зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл та інших заходів, що передбачають поширення знань про індійську культуру серед широкої громадськості;
  • підвищення рівня знань з мови гінді, допомога студентам у самостійному вивченні та вдосконаленні мови гінді;
  • надання можливості користування літературним, аудіо та відео фондами Центру всім викладачам і студентам Інституту філології та підрозділів університету;
  • підготовка до друку навчально-методичної літератури;
  • здійснення міжнародного співробітництва за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ.

 

Навчання за спеціальністю «Мова і література гінді» дає змогу студентам долучитися до давньої і багатої культурної спадщини Індії, її духовності і колориту. Упродовж навчання студенти опановують мову, знайомляться з менталітетом народу другої за кількістю населення країни у світі, вивчають її історію, філософію, літературу. Стрімкий економічний розвиток сучасної Індії і постійне збільшення індійської діаспори у багатьох країнах, в тому числі в Україні, дають змогу припустити, що з часом ґрунтовне вивчення індійського світогляду стане надзвичайно актуальним для всього світу. А світогляд найкраще відображається в мові… Крім аудиторних занять і офіційних зустрічей з представниками індійської дипломатичної місії в Україні, студенти спілкуються з носіями мови в неформальній дружній атмосфері, разом влаштовують святкові програми з нагоди індійських свят і допомагають індійським гостям знайомитися з культурним надбанням України. В ході підготовки культурних програм студенти мають змогу сповна застосовувати всі свої мистецькі таланти і вивчити багато нового.  Зокрема, при університеті діє студія класичного індійського танцю і театру. Постійно влаштовуємо поїздки груп студентів з викладачами до Індії під час канікул. Кращі студенти мають можливість пройти курс навчання в індійських ВНЗ. Досконале знання двох мов, гінді й англійської, допоможе майбутнім фахівцям порозумітися з представниками індійського бізнесу і дипломатії, а також представляти Україну у відповідних організаціях, що працюють на території Індії.

 

Контакти

Директор Центру – Ботвінкін Юрій Володимирович

Телефон: 239-32-29; 32-29

Електронна пошта: hindi_center@ukr.net

 

Центр розташовано за адресою:бульв. Тараса Шевченка, 14, кімн. 72.