Історія та сьогодення кафедри

Внаслідок реорганізації кафедри англійської мови гуманітарних факультетіву 2012 році (наказ ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 921-32 від 19.11.2012 року «Про реорганізацію кафедр Інституту філології») та з метою оптимізації  навчання іноземних мов на немовних спеціальностях було утворено кафедру іноземних мов факультетів психології та соціології. Завідувачем кафедри  іноземних мов факультетів психології та соціології була призначена-  доцент Т.В.Бабенко.  

Нині на кафедрі працює 17 викладачів.

Серед них штатних наукових співробітників –12. У тому числі:

  • кандидатів наук – 5;
  • доцентів - 4; 
  • старшийвикладач – 1; 
  • асистентів – 5;

За строковою угодою – 5 співробітника. У тому числі:

  • кандидатів наук – 3;
  • доцент - 1;
  • старшийвикладач – 1. 

Основним завданням кафедри є впровадження у процес викладання іноземних мов «Концепції навчання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», розробленої у 2009 році з метою оптимізації навчального процесу та підготовки конкурентоспроможних фахівців, які вільно, на достатньому комунікативному рівні володіють іноземною мовою.

Викладачі кафедри  підвищенням свого наукового та професійного рівня. За останній рік було надруковановісім наукових статей, чотири навчальних посібників. Завершується робота над удосконаленням навчальних програм для студентів факультетів психології та соціології (з анг., нім., ісп., франц. мов) .