Центр польської мови та культури

Польський центр Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка засновано навесні 2003 року, діяльність цього закладу зосереджена на підготовці спеціалістів у сфері польської мови, літератури, культури, історії, країнознавства Польщі та сприяння налагодженню міжнародних зв’язків між сусідніми країнами.

Польський центр сприяє організації міжнародних культурних програм та бере в них активну участь, надає інформаційну підтримку студентам з питань організації стажування в провідних учбових закладах Польщі та участі в наукових з'їздах, допомагає налагодити зв’язки та співпрацю між факультетами КНУ та науковими центрами Польщі, надає допомогу у підготовці та організації сертифікаційного іспиту з польської мови, організовує та проводить наукові польсько-українські конференції.

Протягом 8 років Польський центр проводить спеціалізовані країнознавчі курси з вивченням польської мови для студентів КНУ різних спеціальностей. Частково лекції проводить носій мови, що допомагає студентам побороти мовний бар’єр. Слухачі курсу залучаються до культурного життя центру, беруть участь у святкуваннях та урочистостях, що проводяться в Центрі, знайомлячись в такий спосіб із культурою, звичаями, історією та сьогоденням Польщі.

Варто також відзначити, що Польський центр організовує також проведення лекцій-зустрічей із провідними польськими науковцями та дослідниками, що допомагає студентам у написанні курсових та дипломних робіт, наприклад, у 2011 р. почесними гостями Центру були проф., д. габ. Ярослав Лавський (Університет Бялисток РП), д.філол.н., проф. Станіслав Зайонц (Академія Ченстохова РП), проф., д. габ. Станіслав Ульяш та ін. Спеціально до приїзду професора було здійснено переклад його книги: Ульяш С. Література пограниччя – пограниччя літератури. – К.: Україна, 2011 р. – 255 с.

У центрі функціонує численна бібліотека книжок польською мовою, представляючи любителям польської книги широкий вибір (близько 10 000 книг). Окрім цього центр володіє різноманітними відео та аудіо матеріалами.

Співробітники

Обов’язки щодо керівництва Польським центром покладено на професора кафедри полоністики, доктора філологічних наук Ростислава Петровича Радишевського.

У 1996 році він захистив докторську дисертацію на тему “Польськомовна українська поезія кінця ХVІ – початку ХVІІІ ст.”, є автором понад 200 наукових та 10 навчально-методичних праць, серед яких 4 антології та 6 монографій. У наукових зацікавленнях професора переважає дослідження українсько-польських літературних взаємин ХVІІ-ХVІІІ ст., „української школи” в польській літературі, українська та польська літератури від давнини до сучасності. Радишевський Р.П. є упорядником, автором передмов і редактором двомовних антологічних видань творів Ю.Словацького, Я.Івашкевича, наукової серії „Київські полоністичні студії”, „Студії з україністики”. Автор численних перекладів польськомовних стародруків, дослідник творчості О.Олеся, Л.Українки та багатьох інших письменників та поетів.

Під керівництвом Радишевського Р.П. було організовано міжнародні конференції на теми: „А.Міцкевич і Україна” (1998 р.), „Ю.Словацький і Україна” (1999 р.), „Я.Івашкевич і Україна” (2000 р.), „Bieuletyn Polsko-Ukrainski” в історії українсько-польського діалогу культур” та ін.

Із 2011 р. у Польському центрі працює к. філол. н. Марія Вікторівна Черняк (Пасюрківська). У 2009 р. вона захистила дисертацію на тему: „Зоонімічна лексика у польській фразеології: склад, семантика, функції”. Об’єктом наукового дослідження вченої є польські та українські фразеологізми, до складу яких входять назви тварин, їх поглиблена семантична характеристика, внутрішня форма, історико-етимологічне підґрунтя та формальні моделі. У дисертаційній праці визначено роль зооніма як конструктивного елемента мовної картини світу, виділено оцінні конотації тварин, зафіксованих у ФО, простежено їх зв'язок з польською культурою, традиціями та історією.

Вийшла друком низка статей дослідниці: „До проблеми мовного образу птахів (пол. orzel, jastrzab, sep, sokol, sowa) в польській фразеології”; „Мовний образ бика, вола й тура в польській та українській фразеології”; „Мовний образ ворона, ворони та сороки в польській фразеології ”; „Образ вовка в польській фразеології: етнокультурний та лінгвістичний аспекти”; „Образ змії, ящірки та дракона в польській мовній картині світу”; „Фантастичні тварини у польській фразеології”.

Із жовтня 2004 року з Центром співпрацює носій мови, лектор з Польщі, д. філол. н. Артур Зігмундович Брацкі. Колом наукових інтересів якого є соціолінгвістика, міжмовні інтерференції у сфері слов’янських мов, слов’янська фольклористика (порівняльні аспекти), етнолінгвістика, слов’янські літературні паралелі з особливим урахуванням романтичної літератури польсько-українського пограниччя. Учений опублікував більше 90 статей і книг.

Адреса: м.Київ, бул. Тараса Шевченка, 14, ауд. 97. тел. (044) 239-34-31 е-mail: centrum.polskie@ukr.net