Алексієнко Людмила Антонівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Дата і місце народження: 2.02.1941, м. Дрогобич Львівської обл.

У 1964 р. закінчила Київський державний університет та аспірантуру при відділі структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні АН УРСР. З 1973 р. працювала в університеті на кафедрі української мови на посаді викладача. З 1973 р. – доцент кафедри сучасної української мови.

Основні напрямки наукової та педагогічної праці пов’язані з теорією та практикою українського мовознавства (морфологія), а також з прикладною (комп’ютерною) лінгвістикою.

У 1989 р. розробила навчальний план спеціалізації “Комп’ютерна лінгвістика”; у 1992 р. організувала навчально-наукову лабораторію комп’ютерної лінгвістики при кафедрі сучасної української мови, була її науковим керівником до 2001 р.

1987-92 рр. – вчений секретар Вченої ради університету.

Основні праці:

  1. Структурна граматика української мови. К., 1973р. (у співавт.);
  2. Частотний словник сучасної української художньою прози. – Т. 1, 2. К., 1973 (у співавт.);
  3. Граматичний словник українських дієслів. – К., 1998 (у співавт.);
  4. Українсько-італійський граматичний словник дієслів. Київ-Флоренція, 2000 (у співавт.) – СD-ROM;
  5. Посібник з української мови для дистанційного навчання. Морфологія.– К.,2002;
  6. Сучасна українська мова. Морфологія. – К., 2013.