Бас-Кононенко Оксана Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Дата і місце народження: 24.05.1963, м. Київ

У 1985 р. закінчила  філологічний факультет Київського державного університету ім.Т.Шевченка. Працювала коректором, молодшим редактором у видавництві художньої літератури «Дніпро».  Навчалася в аспірантурі філологічного факультету Київського університету. З 1989 р. - викладач кафедри української мови, а з 1992  – кафедри сучасної української мови.

Кандидат філологічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Склад в українському мовленні: складотворення та артикуляторна типізація (експериментально-фонетичне дослідження артикуляторної динаміки)» (1999).

З 2001 доцент кафедри сучасної української мови. З 2003 – науковий керівник Лабораторії експериментальної фонетики (ЛЕФ) Інституту філології.

Коло наукових зацікавлень: досліджує проблеми загальної й експериментальної  фонетики, породження мовлення, орфоепії, культури українського мовлення.

Основні праці:

  1. Українська мова: Навчальн. посібн. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. – К.,1995, 2002, 2004, 2006 (у співавт.);
  2. Українська мова. Теорія, завдання, тести: Навчальн. посібн. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. – К., 2009 (у співавт.);
  3. Сучасна українська літературна мова. Фонетика – К., 2002 (у співавт.).
  4. Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: Підручник / К., 2010, 2013. (у співавт.).