Строкаль Олександр Миколайович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики 

Дата і місце народження: 27.11.1984 р. м. Київ.

Освіта повна вища, кандидат філологічних наук. Асистент кафедри сучасної української мови Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Назва дисертації: "Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю (на матеріалі поетичних творів В. Коломійця та П. Мовчана"

Коло наукових зацікавлень: поетичний текст, ідіостиль, неолексема, неологізм, оказіоналізм, мовна картина світу, концептуальна картина світу, індивідуально-авторська картина світу.

Викладає курси:

  • українська мова за фаховим спрямуванням,
  • сучасна українська мова,
  • орфографічний практикум,
  • практична стилістика,
  • українська мова в перекладацькому аспекті.

Основні праці:

  1. Строкаль О.М. Іменникові оказіоналізми-маркери увиразнення народнопоетичної стихії в поезії В. Коломійця / О. М. Строкаль // Українське мовознавство : [зб. наук. праць]. – 2009. – Вип. 39/1. – К. : Університет імені Тараса Шевченка. – 2009 – С. 502 – 507.
  2. Строкаль О.М. Текст: від авторського втілення до читацького сприйняття / О. М. Строкаль // Українське мовознавство : [зб. наук. праць]. – 2011. – Вип. 41/1. – Х. : ТОВ «Цифра Прінт». – 2011 – С. 271 – 266.