Козленко Ірина Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Дата і місце народження: 1955 р. 14 березня, м. Київ

Освіта – вища. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність “Філолог. Викладач української мови і літератури”. Доцент кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського університету імені Тараса Шевченка

Кандидатська дисертація “Морфонологія словозміни дієслова в сучасній українській літературній мові”. – К., 1992.

Із 1993 року – відповідальний секретар, із 2011 року – заступник відповідального редактора міжвідомчого наукового збірника “Українське мовознавство”.

Наукові інтереси: проблеми морфемології, морфонології, словотвору, парадигмології та пунктуації української мови.

Публікації:

 1. Граматичний словник українських дієслів. – К.: РВЦ “Київський університет”, 1998. – 443 с. (у співавторстві).
 2. Українсько-італійський граматичний словник дієслів. – CD-ROM, 2000  (у співавторстві)..
 3. Граматичний словник українських дієслів з італійськими еквівалентами. – Київ-Флоренція, 2001 (у співавторстві). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.mova.info/italvoc.aspx?l1=94.
 4. Українська мова: Практикум. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 100 с.
 5. Сучасна українська мова. Морфеміка: навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 172 с.
 6. Морфеміка сучасної української літературної мови: навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – 236 с.
 7. Українська пунктуація: навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 320 с.
 8. Сучасна українська мова. Морфологія: підручник. – К.: Знання, 2013. – с. (у співавторстві).
 9. Морфологія сучасної української мови: навчальний посібник. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 676 с. (у співавторстві).

Викладає курси:

 • “Сучасна українська мова. Морфемологія. Словотвір”,
 • “Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія”,
 • “Основи морфонології”,
 • “Морфологічні категорії сучасної української мови”,
 • “Норми сучасної української мови”.