Коломийцева Вікторія Віталіївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики 

Дата і місце народження: 27.01.1964, м. Київ

Вища освіта. 1986 закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського національного університету. З 1986 працювала вчителем українськох мови та літератури в СШ № 51, з 1989 – завучем-організатором позакласної роботи. Закінчила аспірантуру філологічного факультету Київського університету. З 1995 року працює в Київському національному університеті викладачем кафедри сучаснасної української мови.

Доцент кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидат філологічних наук. Тема кандидатської: «Варіантна структура локативних синтаксем» (2007 р.).

Досліджує проблеми семантичного та комунікативного синтаксису, прагмалінгвістики, філософії мови, культури українського мовлення.   

Основні праці:

  1. Когнітивний аспект локативних синтаксем в українській мові // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник. – Вип. 36. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2006. – С. 56-62;
  2. Найменування еліптичних конструкцій в системі лінгвістичної термінології // Вісник Нац. ун-ту «Львівька політехніка»: Проблеми укр. термінології. – №620. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівька політехніка». – 2008.
  3. Співавтор підручників «Сучасна українська літературна мова» (К., «Знання», 2011 р.) та «Сучасна українська мова» (К., «Знання», 2013 р.).

Викладає курси:

  • Синтаксис сучасної української мови
  • Проблемні питання синтаксису
  • Комунікативний синтаксис української мови
  • Культура українського мовлення
  • Українська мова в міжмовній комунікації

E-mail: vkolom@ukr.net