Кравченко Людмила Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики 

Дата і місце народження: 26.06.1973, м. Лубни Полтавської обл.

Освіта:

1998 - 2002 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Аспірантка кафедри сучасної української мови Інституту філології;

1991 - 1996 – Донецький державний університет (диплом із відзнакою).

Назва кандидатської дисертації: «Антропонімія Лубенщини».

Коло наукових інтересів: Ономастика. Лексикологія. Словотвір. Морфологія. Стилістика.

Основні публікації:

 1. Кравченко Л.О.Прізвища Лубенщини. Монографія.  – К.: Факт, 2004. – 198 с.;
 2. Кравченко Л.О. Методичні вказівки та завдання з курсу „Лексика. Фразеологія. Лексикографія”. –  К.: Логос, 2010. – 36 с.;
 3. Кравченко Л.О. Програма спецкурсу "Українська ономастика. –  К.: Логос, 2006. – 12 с.;
 4. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика:підручник / А.К.Мойсієнко, О.В.Бас-Кононенко, В.В.Бондаренко та ін. – К.: Знання, 2010. – 270 с.  (у співавторстві) (§§ 18–20, 23–25);
 5. Кравченко Л.О. Ономастика. Лексикологія (§§ 18–20, 23–26) // Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика:підручник / А.К.Мойсієнко, О.В.Бас-Кононенко, В.В. Берковець та ін.; за ред. А.К.Мойсієнка.  – К.: Знання, 2013.  –  (Університетський підручник).  – С. 95 – 106; 125 – 146; 158 – 185;
 6. Кравченко Л.О. Словотвір прізвищ Лубенщини //Мовознавство. – 2004. – № 1. – С. 69 – 75;
 7. Кравченко Л.О. Прізвищева система центральної частини України // Beiträ EuropäischenSlavistischenLinguistik (Polyslav11). – München, 2008. – Band33. – P. 108 – 116;
 8. Kravchenko L. Українські прізвиська як неофіційні іменування особи// BeiträgederEuropäischenSlavistischenLinguitik (Polyslav12). – Band37. – München– Berlin, 2009. – Р. 69 – 76;
 9. Кравченко Л.О. Антропонімна система одного села Південно-Східної України // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія: зб. наук. пр./ гол. редакційної ради В.В. Ґрещук, гол. редколегії В.Г. Матвіїшин. – Випуск ХХІХ-ХХХІ. –  Івано-франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету, 2011. – С.276 – 282.

Викладає курси та спецкурси:

 • Сучасна українська мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія.
 • Сучасна українська мова. Синтаксис.
 • Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія.
 • Ономастикон української мови.
 • Методи лінгвістичного аналізу.
 • Культура українського мовлення.

Контактна інформація: lutwins@ukr.net.