Центр славістики

Центр славістики як окремий структурний підрозділ функціонує при кафедрі з 2005 року.

Обов’язки директора Центру виконує к.філол.н., доц. Білик Н.Л., секретаря – Погребняк О.Л.

Робота Центру покликана сприяти поглибленому вивченню іноземних слов’янських мов (чеська, сербська, словенська, словацька, македонська, хорватська) і літератур, ознайомленню з історією та культурою завдяки використанню бібліотечного фонду кафедри слов’янської філології та медіатеки, зібраних силами викладачів кафедри, благодійною допомогою слов’янських кафедр університетів-побратимів та окремих осіб, фінансовій та організаційній підтримці освітніх, наукових закладів, громадських організацій і державних установ.

Діяльність Центру

  • забезпечується продуктивна самостійна робота студентів-славістів, що дозволяє урізноманітнити форми СРС, забезпечує  ефективний контроль за нею викладачами кафедри;
  • виконується координація міжнародної співпраці з університетами-партнерами, готуються робочі програми співпраці;
  • забезпечується розробка міжвузівських програм підготовки спеціалістів з поглибленим знанням інослов’янських мов;
  • надається інформаційна підтримка студентам з питань організації стажування та включеного навчання у провідних навчальних закладах Чехії, Болгарії, Хорватії, Сербії, Словенії, Словаччини;
  • надаєтьсясприяння ворганізації та участі викладачів і студентів у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях і симпозіумах, забезпечуєтся участь у міжнародних культурних та освітніх програмах;
  • проводяться регулярні лекторії, творчі зустрічі, дискусії з вченими-славістами, письменниками, відомими діячами культури-носіями мов;
  •  організовуються семінари, презентації, конкурси, вечори до знаменних дат в історії славістики;
  • забезпечується допомога користувачам Центру у вивченні слов’янських мов та знайомстві з новинками інослов’янської художньої літератури (для студентів інших факультетів університету);
  • здійснюється додрукарська підготовка збірника наукових праць "Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур".

Контакти: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 14, ауд.126, тел.. (044) 239-33-73

E-mail: slavicstudies.kyiv@gmail.com