Сидоренко Олеся Михайлiвна

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Дата і місце народження: 01.11. 1963 м. Київ

У 1981 pоцi закiнчила з вiдзнакою фiлологiчний факультет Київського унiвеpситету iм. Т.Г.Шевченка (укpаїнське вiддiлення), згодом - аспірантуру при кафедрі української мови цього ж університету. З 1991 року – асистент кафедри сучасної української мови.

У 1994 pоці захистила кандидатську дисеpтацiю на тему "Епiтет у поетичнiй мовi Олександpа Олеся (семантика i функцiї)". Працювала викладачем української мови у школі, педучилищі, на кафедрі української та російської мови як іноземної Державного інституту легкої промисловості, в університеті м. Кіль (Німеччина) та Віденському університеті (Австрія).

З 1996 року – доцент кафедри сучасної української мови Київського університету ім. Т.Г.Шевченка.

Викладає курси:

 • лексикології,
 • лексикографії,
 • фразеології,
 • спецкурси "Лексика художнього твору"
 • "Лінгвістична емігрантологія".

Нагороджена Грамотою Президії Національної академії наук України за багаторічну плідну працю з творчо обдарованою учнівською молоддю і виховання майбутньої наукової зміни та Грамотою Київського міського Голови.

Основні праці:

 1. Українська мова. Тексти для переказів на випускних екзаменах у загальноосвітніх навчальних закладах. – К., 1998 (у співавторстві з Мацько Л.І, Мацько О.М., Караман С.О.);
 2. Українська мова. Збірник текстів для диктантів на випускних екзаменах у загальноосвітніх навчальних закладах. – К., 1998 (у співавторстві з Мацько Л.І, Мацько О.М., Караман С.О.);
 3. Українська мова. Навчальний посібник для учнів професійно-технічних закладів освіти. – К, 1998; 2005; 2007 (у співавторстві з Мацько Л.І, Мацько О.М.);
 4. Українська мова. Тексти для диктантів для учнів 5-11 класів. – Донецьк, 2002; 2003; 2007 (у співавторстві з Мацько Л.І, Мацько О.М.);
 5. Українська мова. Тексти для переказів для учнів 5-11 класів. – Донецьк, 2002; 2007 (у співавторстві з Мацько Л.І, Мацько О.М.);
 6. Стилістика української мови. Підручник. – К., 2005
 7. Українська мова. Тексти для диктантів для учнів 5-11 класів. – Донецьк, 2002 (у співавторстві з Мацько Л.І, Мацько О.М.).
 8. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика: підручник. К.: Знання, 2010. – 260 с. (у співавторстві);
 9. Українська мова: Навчальний посібник.Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2011. – 464 с. ( у співавторстві);
 10. Мова наша – українська: Навчально-методичний посібник для вчителя.К.: Богданова А.М., 2011. – 512с. ( у співавторстві);
 11. Українська мова. Сучасний довідник. Харків., КСД, 2012. – 654 с.