Лангенбах Маргарита Олександрівна

Асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук

Народилася 18.07.1984 р. в м. Києві.

В 2006 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши диплом магістра з відзнакою. У 2012 р. захистила дисертацію з теми «Сполучуваність іменників сучасної української мови (глибинний семантико-синтаксичний аналіз)», отримавши ступінь кандидата філологічних наук.

З 2010 р. працює в Інституті філології (2010-2013 рр. – філолог при лабораторії комп’ютерної лінгвістики, з 2013 р. – викладач, асистент кафедри сучасної української мови).

Викладає курс

  • «Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці».

Бере участь у проектах лабораторії комп’ютерної лінгвістики:

Наукові інтереси: комп’ютерна лінгвістика, корпусна лінгвістика, автоматичне опрацювання тексту, автоматичний синтаксичний аналіз, автоматичний семантичний аналіз, контент-аналіз, лінгвістичне забезпечення інтелектуальних комп’ютерних систем.

Вибрані праці:

  1. Лангенбах М. Електронна база моделей семантико-синтаксичної сполучуваності іменників української мови / М. Лангенбах //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – №2, 2008. – С. 249-252.
  2. Лангенбах М. Електронний словник сполучуваності іменників української  мови: основні засади та методика укладання  // Українське мовознавство. Випуск 38. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 95-97.
  3. Лангенбах М., Кричко І. Формалізація опису мовних структур й автоматизація лінгвістичних досліджень (на прикладі вивчення моделей сполучуваності в іменникових словосполученнях) //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2009. –  № 6. – С. 261-265.
  4. Лангенбах М. Семантико-синтаксична сполучуваність слів української мови: методика формалізованого опису / М. Лангенбах // Функціональний простір української мови. Збірник наукових праць/ [упорядники О. М. Сидоренко, О. М. Зубань]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 41-45
  5. Лангенбах М. Специфіка семантико-синтаксичної сполучуваності в безприйменникових та прийменникових субстантивних словосполученнях (порівняльний аналіз) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / [відп. ред. М. Я. Плющ]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. Випуск 5. – С. 224-226.
  6. Лангенбах М. Фреймова методика як спосіб моделювання сполучуваності слів в українській мові // UCRAINICA III. SOUCASNA UKRAJINISTIKA. Problemy jazyka, literatury a kultury. 1. cast. Sbornik clanku. IV. Olomoucke sympozium ukrajinistu, 28. – 30. srpna 2008. – Olomouc, 2008. – С. 101-105.