Вікович Роксоляна Ігорівна

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології

Народилася 14 липня 1982 р. у м. Львові, де і навчалася в університеті.

У 2007 р. вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і після її закінчення успішно захистила кандидатську дисертацію на тему „Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин".

Коло наукових інтересів становлять розвиток аудитивних навичок і вмінь студентів та усний послідовний переклад.

Є автором 15 наукових праць, неодноразово брала участь у наукових конференціях з методики викладання іноземних мов, зокрема, міжнародних, що проходили в Росії, Білорусії та Голландії.

Вибрані публікації:

  1. Методика роботи з англомовними теленовинами на заняттях з англійської мови у вищому навчальному закладі//Іноземні мови. – 2013. – № 2. –  С. 24–29.
  2. Відбір матеріалів для навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин//Вісник КНЛУ.Серія : "Педагогіка та психологія". – К. – 2010. – № 17. – С. 21–31.
  3. Система вправ для навчання аудіювання англомовних теленовин// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені  Т. Г. Шевченка. Серія : педагогічні науки : Збірник. – Ч : ЧДПУ, 2009. – № 70. – С. 53–56.

Викладає курси:

  • Практичний курс основної іноземної мови.
  • Практичний курс другої іноземної мови.
  • Практика письмового та усного перекладу.

Керує написанням курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських  робіт студентами спеціальності «Переклад».

E-mail: vikovych@gmail.com