Карабан В’ячеслав Іванович

Доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, академік Академії наук вищої школи України.

Народився 16 липня 1947 р. у м. Новокузнецьк (Кемеровська обл., РРФСР). Працює професором кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

У 1971 р. закінчив відділення перекладачів факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. Василя Каразіна. Кандидатська дисертація “Поверхнева зв’язність англійського тексту” (1978), докторська дисертація “Складні мовленнєві одиниці” (1990, спеціальності 10.02.04 – германські мови та 10.02.15 – загальне мовознавство), професор (1990).

Наукові інтереси: теорія перекладу, спеціальні теорії перекладу, науково-технічний переклад, перекладна лексикографія, прагмалінгвістика, історія перебування готів на території України.

Підготував 28 кандидатів наук та 3 доктори наук.

Викладає такі курси:

 • Інноваційні перекладацькі технології
 • Особливості перекладу з української мови першою іноземною мовою
 • Техніка перекладу з української мови першою іноземною мовою
 • Юридичний переклад
 • Техніка перекладу з першої іноземної мови
 • Юридичний переклад з першої іноземної мови
 • Актуальні питання перекладознавства 

Працює над лексикографічним проектом: Англо-українсько-російський словник з міжнародних фінансів, кредитів, інвестицій та торгівлі. Словник перебуває у друці.

Вибрані праці:

 1. Полипредикативные асиндетические единицы / Монографія. – К.: Лібедь, 1989.
 2. Переклад англійської наукової і технічної літератури.– Вінниця: Нова книга, 2002.
 3. Теорія та практика перекладу з української мови на англійську мову /Навч. посібник – Вінниця: Нова книга, 2004.
 4. Українсько-англійський юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2004.  
 5. Англо-український юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2003.
 6. До теорії англо-українського юридичного перекладу // Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 360-374.

Почесний доктор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, лауреат Нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

Електронна пошта: otakar@voliacable.com