Коломієць Лада Володимирівна

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Дата народження: 1967.

Перекладознавець, перекладач, літературознавець, доктор філологічних наук, професор. Закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1989). Кандидат філологічних наук (1992), проходила стажування у США за міжнародною освітньою програмою імені Фулбрайта (1996-97). Докторська дисертація «Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.» (2006).

З 1998 р. доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології, з 2007 р. – професор цієї кафедри, з 2010 р. – завідувач кафедри.

Сфера наукових інтересів: історія художнього перекладу, теорія і практика поетичного перекладу.

E-mail: ladakolomiyets@gmail.com

Викладає курси:

  • Вступ до перекладознавства
  • Теорія перекладу
  • Історія перекладу
  • Жанрові теорії перекладу
  • Художній переклад

Вибрані праці:

  1. Монографія «Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії)» (2004)
  2. «Англо-український словник лінгвістичної термінології» (у співавторстві) (2013)

Навчальні посібники

  1. «Перекладознавчі семінари: Методологічно-стильові орієнтири в українському поетичному перекладі від кінця ХІХ до початку ХХІ століття (на матеріалі перекладів англомовної поезії та поетичної драми)» (із грифом МОН України, 2011),
  2. «Перекладознавчі семінари: Актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу» (із грифом МОН України, 2011),
  3. «Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років» (2013)