Кузьміна Катерина Анатоліївна

Доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології, кандидат філологічних наук

У 2000 році закінчила факультет іноземних мов  Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат філологічних наук (2004).Назва дисертації: «Трансформації номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу».

Наукові інтереси: теорія перекладу, теорія і практика англійської, української і російської мов, педагогіка, зокрема методика викладання перекладу, культура.

Вибрані основні публікації:

Статті

  1. Кузьмина Е.А. Спецкурс «Основы научно-технического перевода» на филологических факультетах // Проблемы теории, практики и дидактики перевода: сборник научных трудов. – Нижний Новгород: Нижегородский государственній лингвистический університет им. Н.А. Добролюбова, 2013. – Серия «Язык. Культура. Коммуникация. – Выпуск 16. – Том ІІ. – С. 143 – 148.(Росія)
  2. Кузьміна К.А. Деякі роздуми стосовно явища змішаної мови // StudiaLinguistica: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2011. – Випуск 5. – Частина 1. – С. 409 – 414.

Навчально-методичні праці:

  1. Трансформація номіналізації в англо-українському перекладі: методичні рекомендації. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 54 с.
  2. Лексико-граматичні трансформації в українському перекладі англійських народних казок. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 80 с.
  3. Усний та письмовий переклад англомовних та україномовних суспільно-політичних та військово-політичних текстів: Навчальний посібник. – К.: Освіта України, 2010.З грифом МОН. – 229 с.
  4. Кузьміна К.А. Основи науково-технічного перекладу: методичні рекомендації для студентів ІV курсу спеціальності «Мова, література і переклад (англійська мова). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – 64 с.

На даний момент викладає дисципліну «Практика перекладу» для студентів 2 та 3 курсів, які вивчають англійську як першу та другу іноземну.

Керує курсовими, бакалаврськими і дипломними роботами студентів, веде перекладацьку практику студентів. Готує навчальні програми, методичні розробки, пише статті.

У минулі роки викладала курс «Англійської мови», а також спецкурси: «Особливості перекладу наукових і технічних текстів», «Основи економічного перекладу», «Термінологія»

Входить у групу профоргів кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.

Контактна інформація: kateryna_kuzmina@yahoo.com